Zajmujemy się kompletacją systemów technologicznych, oferując zarówno kompletne systemy oczyszczania ścieków oraz utylizacji i końcowego zagospodarowania produktów powstających podczas tego procesu, jak również pojedyncze elementy i urządzenia instalacji technologicznych w ramach modernizacji lub remontu.

Konstruujemy i budujemy systemy, urządzenia, konstrukcje wyłącznie ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Projektujemy i budujemy układy sterowania i systemy automatyki.

Ponadto świadczymy usługi doradcze i zarządzania projektami w dziedzinie gospodarki odpadami stałymi, oczyszczania ścieków i energii odnawialnej.

Nasza firma oferuje również konsultacje techniczne podczas fazy rozruchu i uruchomienia, a także szkolenia personelu klienta w zakresie obsługi i konserwacji.

Współpracujemy z międzynarodowym zespołem doświadczonych projektantów w dziedzinie ochrony środowiska, w zakresie projektowania miejskich oczyszczalni ścieków o różnej wydajności, zakładów segregacji odpadów oraz obiektów i instalacji do produkcji energii odnawialnej.

Korzystamy z naszego doświadczenia w tworzeniu interdyscyplinarnych grup projektowych dostosowanych do każdego zadania inwestycyjnego. Umożliwia to optymalizację rozwiązań technicznych, technologicznych i ekonomicznych w zakresie projektowania.

Kontakt

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła

office@swtechnologies.pl

NAPISZ DO NAS

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730