Efektywność energetyczna i długowieczność stosowanego systemu napowietrzania w głównej mierze zależą od:

 • optymalnego zaprojektowania systemu instalacji napowietrzania i procesu biologicznego,
 • zastosowania wysokosprawnych urządzeń w tym szczególnie dyfuzorów i dmuchaw oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • automatyki i kontroli procesu napowietrzania i procesu biologicznego.

Te trzy czynniki w bezpośredni sposób przekładają się na całkowite koszty oczyszczania ścieków i są jego największą składową.

Optymalizacja każdego z nich pozwala osiągnąć wymierne korzyści, które gwarantują szybki zwrot kosztów inwestycji.

Jako doświadczony producent i dostawca kompletnych systemów gwarantujemy uzyskanie zakładanych efektów technologicznych, potwierdzając to pisemną gwarancją.

Oferujemy następujące rozwiązania dla optymalizacji każdego elementu istniejącego systemu napowietrzania:

 • dyfuzory grubo- i drobnopęcherzykowe renomowanej, amerykańskiej marki SSI,
 • komplet instalacji ze stali nierdzewnej i armatury,
 • wysokosprawne dmuchawy firmy NEUROS z Korei Południowej, światowego lidera w branży, wykorzystujące technologię bezobsługowych łożysk powietrznych,
 • systemy automatyki i kontroli procesu napowietrzania i biologicznego oczyszczania w oparciu o nasze trzydziestoletnie doświadczenie.

Oferujemy:

 • projekt technologiczny całego systemu napowietrzania wraz systemem sterowania,
 • dostawę urządzeń, instalacji, instrumentów pomiarowych i armatury,
 • montaż urządzeń i uruchomienie,
 • rozruch technologiczny,
 • testową eksploatację i uzyskanie parametrów technologicznych określonych projektem,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Karty produktów w formacie PDF:

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730