SYSTEMY I URZĄDZENIA dla oczyszczalni ścieków

Oferujemy i dostarczamy zarówno kompletne systemy oczyszczania ścieków oraz utylizacji i końcowego zagospodarowania osadów, jak również pojedyncze elementy i urządzenia instalacji technologicznych w ramach modernizacji lub remontu.

Składają się na nie:

 • Projekty technologiczne i konstrukcyjne,
 • Projekty elektryczne i automatyki,
 • Urządzenia, instalacje, armatura,
 • Elementy wyposażenia technologicznego,
 • Elementy konstrukcyjne,
 • Montaż i uruchomienie,
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • Nadzór nad eksploatacją oraz eksploatacja

Wyprodukowane i zainstalowane przez nas urządzenia cechuje wysoka sprawność, trwałość oraz niezawodność.

Zarządzamy jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wdrożyliśmy, certyfikowaliśmy i utrzymujemy systemy zarządzania jakością w:

 • Procesach spawalniczych wg normy PN-EN ISO 3834-2,
 • Spawaniu konstrukcji stalowych i aluminiowych wg normy EN 1090-2 i EN 1090-3

Przygotowujemy się do certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością w następujących zakresach:

 • system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015,
 • system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015,
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001:20018.

We własnej trawialni poddajemy nasze urządzenia i konstrukcje całościowemu trawieniu i pasywacji, co powoduje powstanie warstwy tlenków na całej powierzchni materiału i jest podstawową ochroną przed korozją stali nierdzewnych i kwasoodpornych.

Gwarantujemy użycie wysokiej jakości materiałów i podzespołów, efektywność technologiczną procesów opartych na naszych systemach, kompleksowość rozwiązań, innowacyjność i stosowanie zaawansowanych technologii.

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730