Dla potrzeb regulacji przepływu ścieków, wymaganej dla niemal wszystkich procesów oczyszczania ścieków, proponujemy następujące rozwiązania:

 • indywidualne projekty technologiczne i konstrukcyjne,
 • zastawki kanałowe, naścienne i przelewowe, służące do odcinania przepływu lub jego regulacji,
 • zastawki przelewowe z wycięciem w kształcie trójkąta (przelew Thompsona), prostokąta (przelew Bazina) lub trapezu, służące do regulacji przepływu oraz do pomiaru natężenia przepływu na podstawie empirycznie ustalonych związków między wymiarami wycięcia a wysokością strumienia przelewającej się cieczy,
 • zastawki szandorowe, czyli zamknięcia awaryjne o małej szczelności,
 • przelewy uchylne i teleskopowe, które pozwalają użytkownikowi na kontrolę poziomu cieczy w zbiornikach, spuszczania wody nad osadowej itp.,
 • rozdzielacze strugi,
 • montaż i uruchomienie,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Aby zagwarantować szczelność produkowanej armatury, nasze zastawki poddajemy kontroli szczelności. Posiadamy stację do badania szczelności zastawek standardowo dla ciśnień do 6 mH2O.

Karty produktów w formacie PDF:

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730