Procesy zachodzące w zagęszczaczach grawitacyjnych i fermentorach wspomagane są m.in. poprzez mieszanie osadów, zgarnianie ich z dna zbiornika do leja osadowego, a także usuwanie części pływających (flotatu).

Do tego celu służą produkowane przez nas mieszadła.

W systemie oferujemy:

 • projekt technologiczny,
 • mieszadła prętowe wolnoobrotowe,
 • zgrzebła zgarniające osad,
 • systemy odprowadzania wody nad osadowej,
 • dekantery,
 • przelewy teleskopowe,
 • montaż i rozruch technologiczny,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Mieszadła prętowe ze stali nierdzewnej mogą być mocowane do pomostu żelbetowego, stanowiącego część konstrukcji zagęszczacza lub wyposażone we własną konstrukcję nośną.

Dodatkowe wyposażenie stanowi np. układ wspomagający usuwanie osadów do części centralnej, układ usuwający flotat i przykrycie hermetyczne.

Karty produktów w formacie PDF:

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730