REFERENCJE KRAJOWE

2018-2019 „Modernizacja OŚ w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice-Myślibórz”,
Zamawiający: IDS-BUD Spółka Akcyjna, Warszawa

2018-2019 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łęknicy”
Zamawiający: HMK Sp. z o.o., Pszczyna

2018 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie:
Zamawiający: HMK Sp. z o.o., Pszczyna

2018-2019: „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie”
Zamawiający: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

2018 „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku - Zadanie I”
Zamawiający: Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

2018-2019 „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kiełczewie”
Zamawiający: Instal Warszawa S.A.

2017-2019 „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”
Zamawiający: Polaqua Sp. z o.o. Piaseczno

2017-2019 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku”
Zamawiający: MIKO-TECH Sp. z o.o., Łaziska Górne

2017-2018 „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”
Zamawiający: MELBUD S.A., Grudziądz

2018-2019 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach-Etap I i II”
Zamawiający: Molewski Sp. z o.o., Włocławek

2018 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”
Zamawiający: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A., Włocławek

2015-2016 „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych”
Zamawiający: Miejskie Wodociągi Spółka z o.o., Chojnice

2016-2018 „Linia Technologii Produkcji Krat Prasowanych” realizacja inwestycji w zakresie montażu i uruchomienia elektryki i automatyki

Zamawiający: Termetal Piotr Glaner Sp. k., Piła

2018 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”
Zamawiający: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

2017-2018 „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”
Zamawiający: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

2018 „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim”
Zamawiający: HMK Sp. z o.o., Pszczyna

2017-2018 „Rozbudowa przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie”
Zamawiający: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

2017-2018 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”
Zamawiający: HMK Sp. z o.o., Pszczyna

2013-2015 „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Andrychów

Kontakt

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła

office@swtechnologies.pl

NAPISZ DO NAS

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730