W celu usunięcia osadów wstępnych i wtórnych oraz ich późniejszego zagospodarowania oferujemy:

 • wykonanie projektów technologicznych ze wstępną inwentaryzacją i optymalizacją pracy istniejących osadników, systemów rozdziału i doprowadzenia oraz systemów odprowadzenia z osadników i rozdziału przed komorą biologiczną w przypadku osadników wstępnych
 • projekty systemów hydraulicznych i separowania trudnych osadów, flotatów oraz indywidualne rozwiązania.
 • montaż i uruchomienie systemów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Osadniki wstępne:

- prostokątne:

 • systemy rozprowadzania ścieków
 • zgarniacze przejezdne osadu i flotatu
 • zgarniacze łańcuchowe osadu i flotatu
 • rynna uchylna flotatu
 • koryta odprowadzające ścieki
 • wkładki wielostrumieniowe dla zwiększenia przepływów lub podwyższenia efektów oczyszczania

- radialne:

 • systemy centralnego rozprowadzenia ścieków
 • zgarniacze radialne pomostowe
 • zgarniacze radialne bez-pomostowe, jako alternatywa dla tradycyjnych zgarniaczy pomostowych z możliwością hermetyzacji osadnika
 • deflektor centralny
 • kolumna centralna
 • pomost zgarniacza radialnego z aluminium lub stali nierdzewnej, z napędem obwodowym,
 • system zbierania flotatu – system zgrzebłowy lub śrubowy
 • koryta części pływających i/lub pompowy system odprowadzenia flotatu
 • system usuwania osadów z leja osadowego, w tym wariant z zgrzebłem doganiającym dla dużych średnic
 • koryta odpływowe
 • systemy czyszczenia bieżni i koryt odpływowych
 • deflektory

- pionowe:

 • rury centralne doprowadzenia ścieków
 • system wytłumiania strumienia dopływających ścieków
 • system koryt odprowadzających ścieki
 • system deflektorów

Osadniki wtórne:

- prostokątne:

 • systemy centralnego rozprowadzania ścieków
 • zgarniacze przejezdne osadu i flotatu
 • zgarniacze łańcuchowe osadu i flotatu
 • rynna uchylna flotatu
 • koryta odprowadzające ścieki
 • wkładki wielostrumieniowe do zwiększenia przepustowości lub podwyższenia efektów oczyszczania

- radialne:

 • systemy centralnego rozprowadzenia ścieków
 • kolumna centralna
 • koryta odpływowe
 • systemy czyszczenia bieżni i koryt odpływowych
 • deflektor centralny
 • zgarniacze denne jedno- lub dwuzgrzebłowe
 • deflektor centralny
 • pomost z aluminium lub stali nierdzewnej, z napędem obwodowym
 • zgrzebła flotatu i osadu – system zgrzebłowy lub śrubowy zbierania flotatu
 • koryta części pływających i/lub pompowy system odprowadzenia flotatu
 • zgarniacze ssawkowe wyposażone w ssawny system odprowadzania osadów
 • pomost z aluminium lub stali nierdzewnej, z napędem obwodowym
 • system zbierania flotatu – system zgrzebłowy lub śrubowy
 • koryta części pływających i/lub pompowy system odprowadzenia flotatu
 • zgarniacze radialne bez pomostowe, jako alternatywa dla tradycyjnych zgarniaczy pomostowych z możliwością hermetyzacji osadnika

- pionowe:

 • rury centralne doprowadzenia ścieków
 • system wytłumiania strumienia dopływających ścieków
 • system koryt odprowadzających ścieki
 • system deflektorów

Karty produktów w formacie PDF:

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730