Oczyszczalnie ścieków typu ELA działają w miasteczkach i wsiach na terenie całej Polski od ponad 20 lat.

ELA to technologia oparta na kompaktowym reaktorze biologicznym, przeznaczona do oczyszczania ścieków komunalno-bytowych, rolniczych i przemysłowych o przepustowości od 50-2000m3/d.

Reaktory typu ELA mogą być zaprojektowane w dwóch systemach

 • ciągłym – typ C (Continuous Flow Reactor),
 • okresowym – typ B (Sequencing Batch Reactor),

Dla obu systemów możliwe jest przygotowanie modułu beztlenowej utylizacji i stabilizacji osadu.

Zbiornik reaktora może być osadzony w gruncie jako zagłębiony lub wyniesiony ponad powierzchnię gruntu.

Technologia ELA posiada wiele zalet, które wyróżniają ją na tle konkurencji:

 • prosta budowa i obsługa,
 • niska energochłonność,,
 • możliwość rozbudowy oczyszczalni poprzez dostawienie modułów,
 • pełna automatyka pracy części mechanicznej i biologicznej oraz możliwość zdalnego monitorowania pracy oczyszczalni.

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730