Ze względów technologicznych i sanitarnych osady poddaje się procesowi stabilizacji i higienizacji poprzez jego właściwe i efektywne mieszanie z wapnem palonym, trocinami, korą itp.

W ten sposób można uzyskać stabilizację i higienizację osadu, w efekcie czego uzyskujemy:

 • zmniejszenie ilości organizmów chorobotwórczych do wymagań normatywnych,
 • zatrzymanie procesów biologicznych powodujących zapachy i ograniczanie wydzielania gazów,
 • zmniejszenie ilości wody w osadzie i zwiększenie suchej masy osadu,
 • dezaktywację i związanie metali ciężkich w osadzie,
 • poprawę zdolności osadów do transportu,

Z punktu widzenia możliwości dalszego zagospodarowania osadów w postaci preparatu organiczno-mineralnego, zwłaszcza w rolnictwie, proponowany proces jest właściwym rozwiązaniem.

W naszej ofercie:

 • przygotowanie projektu technologicznego,
 • zbiorniki magazynujące z wyposażeniem,
 • przenośniki dozujące i transportujące,
 • mieszarki osadu z wapnem,
 • montaż i rozruch technologiczny,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wszystkie miejsca łączenia blach są maksymalnie doszczelniane, co pozwala wyeliminować nieprzyjemne zapachy i pozostawia suchą i czystą przestrzeń roboczą.

Proporcje osadu i wapna zależne są od stopnia uwodnienia oraz zawartości zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych.

Karty produktów w formacie PDF:

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730