Obecność piasku w dalszych etapach oczyszczania niesie ze sobą duże zagrożenia dla eksploatacji systemów i urządzeń. Usuwanie piasku na etapie oczyszczania mechanicznego jest bardzo istotnym etapem.

Piasek, popiół etc. jest zawiesiną mineralną łatwo opadającą. Duża zawartość związków organicznych oraz jego wilgotność powodują, podobnie jak w przypadku skratek, powstawanie odorów i uciążliwość podczas dalszego zagospodarowywania tych odpadów. Separacja, płukanie i odwadnianie piasku pozwala uzyskać parametry umożliwiające jego ponowne wykorzystanie.

Nasza oferta obejmuje następujące rozwiązania:

 • przygotowanie projektu technologicznego,
 • zintegrowane sito- i kratopiaskowniki do separacji piasku oraz tłuszczy flotujących,
 • piaskowniki kanałowe: systemy aeracji w piaskowniku, zgarniacze przejezdne pomostowe i łańcuchowe z systemem zgarniania piasku do leja lub z pompową ewakuacją pulpy do koryta piasku, pompy pulpy piaskowej,
 • piaskowniki wirowe: pompy piasku, rurociągi tłoczne pulpy piasku, przenośniki piasku,
 • koryta piasku,
 • separatory piasku,
 • płuczki piasku z funkcją płukania i odwadniania,
 • montaż i rozruch technologiczny,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Karty produktów w formacie PDF:

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730