Smart Waste Technologies sp. z o.o. oferuje szeroki zakres wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, między innymi: zbiorniki z ruchomym dnem, włazy zabezpieczające, pomosty, barierki, drabiny, schody, żurawiki itp., wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej.

Wdrożyliśmy, certyfikowaliśmy i utrzymujemy systemy zarządzania jakością w:

 • procesach spawalniczych wg normy PN-EN ISO 3834-2,
 • spawaniu konstrukcji stalowych i aluminiowych wg norm EN 1090-2 i EN 1090-3.

Gwarantuje to dostarczanie konstrukcji ze znakiem CE, co stało się obowiązujące od 1 lipca 2014 roku oraz potwierdza nasze kompetencje w zakresie produkcji wyrobów spawanych i podnosi ich jakość.

We własnej trawialni poddajemy konstrukcje całościowemu trawieniu i pasywacji, co powoduje powstanie warstwy tlenków na całej powierzchni materiału i stanowi podstawową ochronę przed korozją stali kwasoodpornych.

Karty produktów w formacie PDF:

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730