Ze względów technologicznych i sanitarnych osady poddaje się procesowi pasteryzacji poprzez jego podgrzewanie i przetrzymywanie w warunkach temperatury na poziomie 720 C oraz efektywne mieszanie.

Proces ten również stanowi termiczną dezintegrację osadów i wpływa pozytywnie na efektywność i stabilność procesu fermentacji osadów.

W wyniku pasteryzacji uzyskujemy:

 • Osad Klasy A zgodnie z normami UE i EPA
 • Wyeliminowanie organizmów chorobotwórczych do wymagań normatywnych,
 • Zatrzymanie procesów biologicznych powodujących zapachy i ograniczanie wydzielania gazów w odwodnionym osadzie w czasie transportu, składowania i aplikacji.
 • Zwiększenie efektywności procesów fermentacyjnych z uwagi na termiczną dezintegrację i homogenizację osadu oraz większą redukcję masy organicznej osadu w procesie fermentacji i odpowiednio większą produkcję biogazu,
 • Znaczącą poprawę struktury masy osadowej co pozwala na lepsze odwadnianie i mniejsze zużycie energii elektrycznej i polielektrolitu,

Z punktu widzenia możliwości dalszego zagospodarowania osadów w postaci preparatu organiczno-mineralnego, zwłaszcza w rolnictwie, proponowany proces jest najlepszym rozwiązaniem.

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2023 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730