• Odpady komunalne
  Odpady komunalne

  Projektujemy i realizujemy inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadowej. Opracowujemy programy gospodarki odpadami.

 • Odpady komunalne
  Odpady komunalne

  Projektujemy i realizujemy inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadowej. Opracowujemy programy gospodarki odpadami.

 • Odpady przemysłowe
  Odpady przemysłowe

  Firma wyspecjalizowała  się w kompleksowej obsłudze zakładów przemysłowych w zakresie doradztwa dotyczącego odpadów poprodukcyjnych, obejmującego właściwe, zgodne z przepisami ich zagospodarowanie.

Historia działalności firmy sięga 1989 roku, kiedy w Poznaniu powstało biuro konsultacyjne, zatrudniające kilku pracowników.

Następne 10 lat przeznaczyliśmy na zdobycie i rozszerzenie doświadczenia w sektorach gospodarki odpadowej i ściekowej, jako projektanci i inżynierowie nadzoru technicznego w coraz bardziej złożonych projektach.

W tym samym czasie firma rozpoczęła ekspansję międzynarodową i zrealizowała szereg umów międzynarodowych w zakresie projektowania, konsultingu i nadzoru technicznego m.in. w Chinach, Kazachstanie, Ukrainie, Malezji, Indiach.

Nasze przedsiębiorstwo realizowało w obszarze gospodarki ściekowej i odpadowej następujące zadania:

 • dokumentacje projektowe, nadzór techniczny, studia wykonalności, projekty koncepcyjne,
 • roboty montażowe instalacji technologicznych, nadzór nad montażem,
 • testowanie instalacji, rozruchy technologiczne, eksploatacje testowe.

W 2013 roku rozpoczęliśmy współpracę przy realizacji innowacyjnych projektów związanych z utylizacją odpadów stałych i utylizacją osadów ściekowych, finansowanych przez Unię Europejską i NCBR:

 • Rozwój innowacyjnej oczyszczalni ścieków z odzyskiem energii w oparciu o przetwarzanie technologii niskoemisyjnych i odzyskiwanie gazu syntezowego;
 • Opracowanie innowacyjnej technologii pirolizy osadów z oczyszczalni ścieków i odzysku gazu syntezowego;
 • Opracowanie technologii ko-fermentacji osadów ściekowych i odpadów organicznych.

Od 2014 roku działamy na rynku pod nazwą „Smart Waste Technologies”.

Od 2018 roku prowadzimy działalność produkcyjną. Konstruujemy i budujemy systemy, urządzenia, konstrukcje wyłącznie ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Projektujemy i budujemy układy sterowania i systemy automatyki. Nasz Zakład Produkcyjny to specjaliści z wielu branż z dużym doświadczeniem i nowocześnie wyposażona hala produkcyjna o powierzchni ponad 2500 m2.

Wysokiej klasy specjaliści, międzynarodowe doświadczenie oraz koncentracja na potrzebach i celach naszych klientów a także społeczności lokalnej pozwalają nam oferować optymalne rozwiązania na każdym etapie i w każdej dziedzinie.

Kontakt

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła

office@swtechnologies.pl

NAPISZ DO NAS

WYBRANE ZADANIA KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

 • Andrychów, Polska

  Konsultacje dla realizacji ogólnego i szczegółowego projektu gospodarka odpadami i osadami ściekowymi wraz z komorami fermentacyjnymi dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

 • Ashgabat, Turkmenistan

  Opracowanie koncepcji programu zarządzania odpadami i osadami ściekowymi dla oczyszczania ścieków w Ashgabat, Turkmenistan.

 • Bangalore, Indie

  Master Plan dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Bangalore (8,5 mln mieszkańców).

 • Ivano-Frankivsk, Ukraina

  Konsultacje podczas przygotowania projektu technicznego komór fermentacyjnych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

 • Jinzhou, Chiny

  Opracowanie projektu technologicznego i nadzór techniczny dla Zakładu Segregacji Odpadów i Kompostowni dla miasta Jinzhou, Chiny - przepustowość: 600 000 Mg/rok.

 • Kuching, Malezja

  Feasibility Study dla rozwoju miejskiej sieci kanalizacji oraz budowy trzech oczyszczalni ścieków w mieście Kuching (Malaya). Projekt finansowany przez rząd.

 • Łężyce, Polska

  Kompleksowe prace projektowe (koncepcja, projekt techniczny, projekty budowlano-wykonawcze, oceny oddziaływania na środowisko i operaty środowiskowe, specyfikacje przetargowe i nadzory autorskie) Zakładu Utylizacji Odpadów w Łężycach.

 • Ostrów Wlkp., Polska

  Projekt techniczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wlkp. o przepustowości 25.000 m3/d.

 • Wuhan, Chiny

  Projektowanie i nadzór techniczny nad budową oczyszczalni ścieków w mieście Wuhan, Chiny o przepustowości 100.000 m3/rok.

Smart Waste Technologies Copyright © 2024 - Smart Waste Technologies

Smart Waste Technologies Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Wapienna 36
NIP 779-00-49-730